Polityka zwrotów

Reklamacje i zwroty

 1. W razie problemów z logowaniem na Platformę lub dostępem do zamówionego i
  opłaconego kursu Użytkownik powinien powiadomić Organizatora drogą
  mailową na adres [email protected]
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  2.1. oznaczenie Klienta: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku
  osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do
  prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email;
  2.2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Użytkownik ma prawo wnioskować o odstąpienie od umowy w przeciągu 14 dni oraz zwrot środków
  pieniężnych. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy przesłać na adres
  [email protected]
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.
 5. Organizator każdy z wniosków o odstąpienie od umowy rozpatruje indywidualnie.
  Ostateczna decyzja dotycząca przyznania reklamacji i zwrotu środków przysługuje
  Organizatorowi.
 6. Reklamacje dotyczące usług będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od wpłynięcia na adres
  [email protected]
Scroll to Top
×